page contents Javid Technology - מכונת מילוי נוזלים וסמיכים
נוזלים וסמיכים
סמיטרי לפירוק ושטיפה קל ומהיר  
שאיבה אוטומטי מחבית למיכל ביניים
מערכת פייה צוללת חשמלי
מילוי - משאבות גלגלי שיניים
הזנה פקקים אוטומטי 
סגירת פקקים ומכסים חשמלי

מערכת הדבקה - 2 ראשי הדבקה
הדבקה משטח ישר חזית גב
הדבקה היקפית ואו 2 מדבקות 

הדפסת אצווה ותאריך ע"ג המדבקה
שולחן איסוף

קוו אריזה לקוסמטיקה 

קוו אריזה לחומרי ניקוי 

מילוי 2 ראשים OVER FLOW
סגירת פקקי מתכת
שולחן איסוף

דוגמאות למכונות תוצרת ג'ויד טכנולוגיה

וודקה - מילוי ופיקוק 

הדבקת מדבקה חזית - גב
הדפסת תאריך ואצווה על המדבקה
מילוי בקבוקים - 6 משאבות מינון 
סגירת והידוק פקקים 
שולחן איסוף

משקאות 

מילוי 6 ראשים OVER FLOW
הזנה וסגירת פקקים אוטומטי
הדבקה היקפית 
מערכת החתמת תאריך

 

גביעים   

הזנה אוטומטית של גביעים
מילוי נפחי PISTON FILLER
הנחת רדיד
הלחמת רדיד 
מערכת החתמת תאריך
הוצאת מוצר מוגמר 

 

מילוי והרכבה מוצרים 

מילוי נוזל - משאבת מינון
הזנה והרכבת ראש סיכה
לחיצת ראש
מערכת לבדיקת מוצר מוגמר

 
פייה צוללת חשמלי 
מילוי בקבוקים - 6 משאבות מינון 
מערכת להזנה וסגירת פקקים
סגירה והידוק פקק ספריי 
שולחן איסוף

מכונה למילוי בקבוקים

הזנה בקבוקים
מילוי בקבוקים - משאבת מינון
הזנה פקקים - מזין ויברציאוני 
סגירת פקקים חשמלי
הדפסת אצווה ותאריך
הדבקת מדבקה היקפית
שקילה מוצר סופי (דיוק 0.05 גרם)
בדיקת מדבקה
מערכת להוצאת פסולים
שולחן איסוף

חדר נקי-מכונת אריזה 

 
תכנון וייצור מכונות מילוי הלחמה פיקוק הדבקה ואריזה
 

ג'ויד טכנולוגיה

טלפון: 
03-5594217

דוא"ל: 
info@j-t.co.il  
 
כתובת:
רחוב. הבנאי 40
ביתן 38 חולון, ישראל 
ג'ויד טכנולוגיה מכונות מילוי נוזלים מילוי משחה מכונת מילוי בקבוקים מילוי סירופ מכונת הלחמה צנצנות הזנה פקקים הידוק פקקים סגירת פקקים הדבקת מדבקות מדבקות אריזה מכונת שקילה מכונת אריזה מילוי אבקות אבקות ותבלינים מינון אבקות רובוטים תעשייתים מכונת מילוי יד שנייה מערכת סימון
שמעון מנשה דוד מנשה מכונת מילוי יד שנייה