רובוטים תעשייתים - אוטומציה

מספר דוגמאות של מערכות אוטמציה תוצרת ג'ויד טכנולוגיה
מערכת האוטומציה מתוכנן ומייוצר לפי צרכים ודרישות הלקוח

מערכת איסוף

בודק נזילה בבקבוקים

רובות עוזר למכונת PET

שולחן אריזה לבקבוקים