מערכת איסוף

בודק נזילה בבקבוקים

רובות עוזר למכונת PET

שולחן אריזה לבקבוקים